Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2002, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 7 de noviembre de 2002
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 264/2002
Fecha Disposición :
26/10/2002
Fecha Publicación :
04/11/2002
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCIÓ

ARP/743/2006, de 16 de març, de canvi de titularitat d'una concessió administrativa de cultius marins del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.

El senyor José Manuel Piñol Navarro, titular de la concessió administrativa corresponent a la quadrícula núm. 34 del polígon de vivers de cultiu Alfacs A, de Sant Carles de la Ràpita, ha sol·licitat canviar-ne la titularitat.

La tramitació de l'expedient s'ha realitzat d'acord amb el que disposen la Llei 23/1984, de 25 de juny, de cultius marins; la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, i el Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc (DOGC núm. 798, de 2.2.1987). A més, s'ha acreditat la transmissió de la propietat del viver mitjançant la documentació admesa en dret.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims,

Resolc:

Article 1

Es declara la societat JP Cultius, SL, titular de la concessió administrativa de la quadrícula núm. 34 del polígon de vivers de cultiu Alfacs A, de Sant Carles de la Ràpita.

Article 2

El nou titular se subroga en el termini, els drets i les obligacions del titular anterior, i està obligat a observar les disposicions vigents sobre aquesta matèria.

Barcelona, 16 de març de 2006

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca