Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2001, de la Universidad de Cantabria, por la que se hace pública la modificación del plan de estudios conducente al título de Diplomado en Navegación Marítima de esta Universidad
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 278/2001
Fecha Disposición :
25/10/2001
Fecha Publicación :
20/11/2001
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució EDC/2951/2005, de 13 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2005-2006 (DOGC núm. 4493, pàg. 33043, de 20.10.2005).

Havent observat una errada en el text original de l'esmentada Resolució tramès al DOGC i publicat al núm. 4493, pàg. 33043, de 20.10.2005, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 33043, apartat 2.1, Convocatòria ordinària, on diu:

"Preinscripció (només l'alumnat lliure).

"Dates: del 20 de febrer al 24 de febrer de 2006.

"Forma: per telèfon (902.012.345) (des de l'estranger 34.93.567.58.88) o mitjançant l'adreça electrònica: http://www.cat365.net.",

ha de dir:

"Preinscripció (només l'alumnat lliure).

"Dates: del 20 de febrer al 24 de febrer de 2006.

"Forma: per telèfon (902.012.345) (des de l'estranger 34.93.567.58.88) o mitjançant l'adreça electrònica: http://www.gencat.net/educacio.".

Barcelona, 20 d'octubre de 2005

Ramon Martínez i Deu

Secretari general