Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca «Magellan», modelo Explorist XL, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 38/2008
Fecha Disposición :
22/01/2008
Fecha Publicación :
13/02/2008
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolc:

.1 Donar conformitat a l'adopció de l'emblema del municipi de Tarragona, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Símbol format per un conjunt d'ones de color vermell sobre un fons blanc, disposades en sentit vertical i formant un cercle. A sota d'aquest conjunt figuren les paraules .Ajuntament de TARRAgonA., de color negre i distribuïdes en dos nivells de lectura.

.2 Inscriure l'esmentat emblema al Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

.3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 1 de febrer de 2008

Carles Bassaganya i Serra

Director general d'Administració Local

Annex

Adopció de l'emblema del municipi de Tarragona

 

(Vegeu imatge al document PDF)

 

(08.032.088)