Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Universidad de Valencia (Estudi General de València), por la que se ordena publicar el plan de estudios de Licenciado en Filosofía
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 264/2000
Fecha Disposición :
18/10/2000
Fecha Publicación :
03/11/2000
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
DECRET

83/2005, de 3 de maig, de declaració de la zona d'actuació urgent Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí.

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en el seu article 42, estableix que l'Administració forestal pot declarar determinades àrees Zones d'Actuació Urgent (ZAU), amb la finalitat de conservar-les i afavorir-ne la restauració. Segons l'article 42.2 de la Llei esmentada, seran declarats zones d'actuació urgent, entre d'altres, els terrenys forestals degradats, els terrenys erosionats, els que estan en perill manifest de degradació o d'erosió i els terrenys forestals incendiats per als quals no és previsible una recuperació natural.

La disposició addicional primera de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que es poden declarar zones d'actuació urgent determinats terrenys en què calgui preservar especialment els valors naturals, ecològics o paisatgístics, delimitant perímetres de protecció prioritària contra incendis.

La Direcció General del Medi Natural ha aprovat la memòria per a la declaració de Zona d'Actuació Urgent Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí i en ella es fa palesa la necessitat d'impulsar l'execució de determinades actuacions que contribueixin, d'una banda, a regenerar els terrenys forestals afectats pels incendis de l'estiu de 2003 i, d'altra banda, a prevenir els incendis en la resta de terrenys inclosos en l'àmbit del perímetre de protecció prioritària. En els terrenys afectats pels incendis és previst dur a terme, entre d'altres, actuacions d'eliminació de la vegetació morta, de recuperació de la coberta vegetal i de correcció hidrològica. En els terrenys inclosos en l'àmbit del perímetre de protecció prioritària es preveu dur a terme actuacions de silvicultura preventiva i de millora de determinades infraestructures de prevenció d'incendis forestals, com ara el potenciament d'àrees tallafoc temporals.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Declaració i finalitats de la Zona d'Actuació Urgent

1.1 Es declara la Zona d'Actuació Urgent Sant Llorenç de Munt-Cingles del Bertí.

1.2 La Zona d'Actuació Urgent té per finalitats:

a) Conservar i afavorir la restauració dels terrenys forestals afectats pels incendis del 2003 que es troben en perill d'erosió i degradació.

b) Preservar els valors naturals, ecològics i paisatgístics dels terrenys forestals inclosos en el perímetre de protecció prioritària contra incendis.

Article 2

Superfície total i termes municipals

La Zona d'Actuació Urgent té una superfície total de 57.008 hectàrees forestals compreses en els termes municipals de Sant Llorenç Savall, Gallifa, Matadepera, Castellar del Vallès, Sentmenat, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses i Rellinars (al Vallès Occidental), Granera, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Castellterçol, Castellcir, Tagamanent, Figaró-Montmany, la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells (al Vallès Oriental), Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Talamanca, Mura, Calders, Moià, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Avinyó i Manresa (al Bages), Olesa de Montserrat i Esparreguera (al Baix Llobregat), Collsuspina, Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles (a Osona).

Article 3

Superfície de la Zona d'Actuació Urgent

3.1 La superfície forestal afectada pels incendis de 2003 comprèn un total de 4.502,85 hectàrees, distribuïdes de la següent manera, segons el terme municipal:

Castellterçol: 60,27 ha.

Gallifa: 367,09 ha.

Granera: 1.244,93 ha.

Monistrol de Calders: 543,72 ha.

Mura: 252,61 ha.

Sant Llorenç Savall: 1.870,23 ha.

Talamanca: 164,00 ha.

3.2 La superfície forestal del perímetre de protecció prioritària comprèn un total de 52.505,15 hectàrees forestals, distribuïdes de la següent manera, segons el terme municipal:

L'Ametlla del Vallès: 260,6 ha.

Avinyó: 0,1 ha.

Balenyà: 366,9 ha.

Bigues i Riells: 1.033,3 ha.

Calders: 1.887,7 ha.

Caldes de Montbui: 1.742,3 ha.

Castellar del Vallès: 2.446,6 ha.

Castellbell i el Vilar: 1.026,4 ha.

Castellcir: 2.748,8 ha.

Castellterçol: 2.521,13 ha.

Centelles: 713,3 ha.

Collsuspina: 377,0 ha.

Esparreguera: 460,9 ha.

Figaró-Montmany: 799,3 ha.

Gallifa: 1.153,71 ha.

La Garriga: 567,9 ha.

Granera: 977,77 ha.

Manresa: 140,8 ha.

Matadepera: 1.853,3 ha.

Moià: 1.887,9 ha.

Monistrol de Calders: 1.494,38 ha.

Monistrol de Montserrat: 315,1 ha.

Mura: 4.297,09 ha.

Navarcles: 149,3 ha.

Olesa de Montserrat: 716,0 ha.

El Pont de Vilomara i Rocafort: 2.531,2 ha.

Rellinars: 1.684,5 ha.

Sant Feliu de Codines: 1.102,5 ha.

Sant Fruitós de Bages: 136,4 ha.

Sant Llorenç Savall: 1.728,67 ha.

Sant Martí de Centelles: 2.073,5 ha.

Sant Quirze Safaja: 2.377,7 ha.

Sant Vicenç de Castellet: 898,6 ha.

Santa Eulàlia de Ronçana: 0,3 ha.

Sentmenat: 926,4 ha.

Tagamanent: 135,2 ha.

Talamanca: 2.625,0 ha.

Terrassa: 2.323,8 ha.

Vacarisses: 3.261,8 ha.

Viladecavalls: 762,0 ha.

Article 4

Terrenys inclosos

Els indrets específics i les superfícies dels municipis afectats pels incendis i la descripció del perímetre de protecció prioritària contra incendis figuren a la memòria elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. En l'annex 1 del present Decret s'adjunten els plànols en què es delimita la superfície inclosa en la Zona d'Actuació Urgent.

Article 5

Actuacions i termini d'execució

5.1 Les actuacions de regeneració dels terrenys forestals afectats pels incendis de l'estiu de 2003 són les previstes a la memòria esmentada a l'article anterior, les quals es fan constar a l'apartat 1 de l'annex 2 del present Decret, juntament amb el seu termini d'execució.

5.2 Les actuacions de prevenció d'incendis previstes al perímetre de protecció prioritària contra incendis es detallen a l'apartat 2 de l'annex 2 del present Decret. El calendari, localització i pressupost d'aquestes actuacions es concretaran un cop s'hagi redactat i aprovat el projecte global per al conjunt de treballs de prevenció d'incendis en l'àmbit del sector. El termini màxim d'execució d'aquest projecte no ha d'excedir dels 10 anys.

5.3 Les actuacions poden ser realitzades bé pels titulars dels terrenys directament, bé pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, d'acord amb el conveni que s'estableixi a aquest efecte, sens perjudici de la possibilitat de delegació de les actuacions en les entitats locals prevista a l'article 43.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Article 6

Ajuts

Les persones titulars dels terrenys gaudeixen dels ajuts en matèria forestal establerts o que es puguin establir pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el cas que executin amb mitjans propis les actuacions detallades a l'annex 2.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de maig de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1

Plànols

(Vegeu plànols al document PDF)

Annex 2

Tipus d'actuacions i termini d'execució

1. Actuacions en els terrenys afectats pels incendis de l'estiu de 2003

Tipus d'actuació
Anualitat

Repoblació, selecció de tanys, arranjament i construcció de camins
2005

Repoblació, selecció de tanys, arranjament i construcció de camins
2006

Repoblació, selecció de tanys, arranjament i construcció de camins
2007

Repoblació, selecció de tanys, arranjament i construcció de camins
2008


2. Actuacions de prevenció d'incendis en l'àmbit del perímetre de protecció prioritària

Tipus d'actuació

Creació de zones de protecció a les carreteres interiors del sector de risc i a la zona d'influència de la xarxa viària estratègica, per tal de fraccionar la unitat.

Definició d'una xarxa viària estratègica.

Arranjament de camins.

Construcció de camins.

Construcció de punts d'aigua.