Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució que deixa sense efecte l'aprovació del projecte d'adaptació de grades com a via d'evacuació a l'Estadi Olímpic
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipals, SA

ANUNCI

Resolució de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A. de data 14 de novembre de 2016, mitjançant la quall'Òrgan de Contractació RESOL:

"ANUL·LAR i deixar sense efecte la Resolució de data 25 d'octubre de 2016, mitjançant la qual, s'acordava l'aprovaciódel Projecte d'Adaptació de Grades com a via d'evacuació a l'Estadi Olímpic, per error material; PUBLICAR en el BOP ien el DOGC la present Resolució."

Barcelona, 22 de novembre de 2016

La directora de l'Assessoria Jurídica BSM, Mercè Piñol Arnal