Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució definitiva de la concessió, en règim de concurrència, d'una subvenció a una entitat privada sense ànim de lucre per a la contractació de persones en situació d'atur
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

EDICTE

La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2016 va adoptar, entre d'altres,l'acord pel qual s'aprova la resolució definitiva de la concessió en règim de concurrència, d'una subvenció a una entitatprivada sense ànim de lucre per a la realització d'activitats destinades a la contractació de persones en situació d'atur enel marc de suport integral al foment de l'ocupació a l'entitat Trinijove Empresa d'Inserció, S.L. per l'any 2016-2017.

El contingut íntegre de la resolució estarà exposat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament Plaça de la Vila 1 de la poblaciói a la web municipal www.svh.cat.

Sant Vicenç dels Horts, 7 d'octubre de 2016

El regidor de Promoció Econòmica i de la Ciutat, Francisco Rodríguez Garzón