Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ VEH/2613/2016, de 3 de novembre, per la qual s'autoritza la cessió gratuïta de 46 vehicles del Departament d'Interior a favor de diversos ajuntaments i s'autoritza l'alienació mitjançant subhasta pública de 41 vehicles del mateix Departament
Nº de Disposición :
VEH/2613/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
03/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 

El 21 de març de 2013, la directora de Serveis del Departament d'Interior va sol·licitar a la Comissió Central de Subministraments l'autorització d'alienació mitjançant subhasta pública de diversos vehicles adscrits al seu Departament.

El 20 de juny de 2013, la Comissió Central de Subministraments va acordar facultar la presidència per autoritzar la desafectació de 214 vehicles i l'alienació mitjançant subhasta pública.

El 31 de juliol de 2013, el president de la Comissió Central de Subministraments va resoldre autoritzar la seva desafectació i autoritzar, amb la realització prèvia dels tràmits corresponents, l'alienació mitjançant subhasta pública.

Un cop feta la subhasta per part del Departament d'Interior, la licitació de 86 vehicles va ser declarada deserta.

El cap del Servei de Contractació i Patrimoni del Departament d'Interior, el 10 de maig de 2016, va emetre informe justificatiu del destí dels vehicles declarats deserts.

D'acord amb els principis d'eficàcia de l'acció pública i eficiència en l'assignació de recursos i mitjans, de coresponsabilitat i complementarietat d'autoritats i administracions i l'aprofitament conjunt dels recursos, previstos a la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, es proposa la cessió de 15 vehicles (motocicletes), als ajuntaments següents:
Destinació (motocicletes)

Marca

Model

Matrícula

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3209-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3195-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3191-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

L-8328-AF

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

L-5776-AF

Ajuntament d'Argentona

BMW

R850RT

GI-3179-BH

Ajuntament d'Argentona

BMW

R850RT

GI-3183-BH

Ajuntament de Juneda

BMW

R850RT

3298-BCB

Ajuntament de Juneda

BMW

R850RT

3308-BCB

Ajuntament de Piera

BMW

R850RT

0380-BCD

Ajuntament de Piera

BMW

R850RT

B-7049-XC

Ajuntament de Badia del Vallès

Honda

Foresight 250

7097-CLM

Ajuntament de Badia del Vallès

Honda

Foresight 250

7119-CLM

Ajuntament de Sitges

Yamaha

YP189E

8683-CNB

Ajuntament de Sitges

Yamaha

YP189E

8670-CNB

 

 

En aquest sentit, cal deixar sense efecte l'autorització de l'alienació mitjançant subhasta pública, presa per Resolució de 31 de juliol de 2013, i acordar l'autorització de cessió gratuïta als diversos ajuntaments peticionaris.

 

En la mateixa línia d'eficàcia de l'acció pública i eficiència en l'assignació de recursos i mitjans, el Departament d'Interior proposa, en el mateix informe justificatiu, la cessió gratuïta dels vehicles següents:

 

Destinació (motocicletes)

Marca

Model

Matrícula

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R850RT

3264-BCB

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R1200RT

5934-GLB

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R1200RT

9677-FLG

Ajuntament de Cervelló

Honda

Foresight 250

4780-CXB

Ajuntament de Cervelló

Honda

Foresight 250

4805-CXB

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Honda

Dylan 125

4495-FGZ

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Honda

Dylan 125

9233-FWH

Ajuntament d'Arbúcies

Honda

Transalp 650

1546-DRSDestinació (vehicles)

Marca

Model

Matrícula

Ajuntament de Roda de Berà

Ford

Transit 2.5 TD

B-5001-TP

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8803-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8811-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8812-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8813-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8820-BRF

Ajuntament d'Argentona

Mercedes

Vito Mixto 113

0284-BLG

Ajuntament d'Argentona

Ford

Transit Connet

4075-FVY

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8808-BRF

Ajuntament de La Llagosta

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8814-BRF

Ajuntament de Pineda de Mar

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8817-BRF

Ajuntament de Santa Susanna

Mercedes

316 CDI

8824-BRF

Ajuntament de Santa Susanna

Mercedes

316 CDI

7785-CPF

Ajuntament d'Altafulla

Mercedes

316 CDI

7737-CPF

Ajuntament d'Altafulla

Mercedes

316 CDI

7742-CPF

Ajuntament de Canovelles

Mercedes

316 CDI

8805-BRF

Ajuntament de Tàrrega

Mercedes

316 CDI

8806-BRF

Ajuntament de Tàrrega

Mercedes

316 CDI

8825-BRF

Ajuntament de Camarles

Mercedes

316 CDI

8809-BRF

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Mercedes

316 CDI

8736-BRF

Ajuntament de Vacarisses

Mercedes

316 CDI

6116-DBD

Ajuntament de Bigues i Riells

Ford

Transit 2.5 FT100

L-9203-AD

Ajuntament de Cabrils

Seat

Altea 1.4 TSI

2519-GWJ

 

 

D'altra banda, el secretari general del Departament d'Interior sol·licita la desafectació dels 37 vehicles següents i autorització per a la seva alienació mitjançant subhasta pública:

 

Vehicle / Motocicleta

Marca

Model

Matrícula

Vehicle

Volkswagen

Kombi 2.5

B-0990-PK

Vehicle

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8800-BRF

Vehicle

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8819-BRF

Vehicle

Mercedes

316 CDI

8823-BRF

Vehicle

Nissan

Terrano II S

0445-FBL

Vehicle

Nissan

Terrano II S

3250-FBL

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6105-DBD

Motocicleta

BMW

R850RT

B-7022-XC

Motocicleta

BMW

R850RT

B-7026-XC

Motocicleta

BMW

R850RT

3247-BCB

Motocicleta

BMW

R850RT

3253-BCB

Motocicleta

BMW

R850RT

3259-BCB

Motocicleta

Honda

NT650V

6467-BPB

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7727-DBP

Motocicleta

BMW

R1200RT

5636-GLB

Motocicleta

Yamaha

XT350

B-6895-NL

Motocicleta

Honda

Dylan 125

3154-DRR

Motocicleta

Honda

Dylan 125

1172-DPZ

Vehicle

Nissan

Patrol 6C Turbo

GI-2853-BD

Vehicle

Nissan

Patrol C Tec

GI-7410-BF

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8564-BGH

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8565-BGH

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8580-BGH

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8584-BGH

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8586-BGH

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8476-BGN

Vehicle

Volkswagen

Passat 1.9 TDI

4926-BHR

Vehicle

Nissan

Pick Up

3548-BGJ

Vehicle

Nissan

Patrol D Turbo

B-9925-NV

Motocicleta

BMW

R1200RT

9706-FLG

Motocicleta

BMW

R1200RT

5661-GLB

Motocicleta

BMW

R1200RT

6001-GLB

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7735-DBP

Motocicleta

Honda

Transalp 650 V

1240-FGX

Motocicleta

Suzuki

Burgman 250

9141-GHT

Motocicleta

BMW

R1200RT

8436-FLG

Motocicleta

Honda

Dylan 125

8669-FGZ

 

 

En data 21 de juliol de 2016, s'afegeix a la llista els vehicles següents, inicialment destinats a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments:

 

Vehicle / Motocicleta

Marca

Model

Matrícula

Vehicle

Mercedes

316 CDI

7790-CPF

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6064-DBD

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6069-DBD

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6111DBD

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0358-DWW

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0626-DWW

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0866-DWW

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0895-DWW

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

4031-DWY

Vehicle

Nissan

Terrano II S

0445-FBL

 

 

El 4 d'agost de 2016, el Director General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va informat favorablement la proposta del Departament d'Interior.

Vist que el 12 de setembre de 2016 l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha emès el preceptiu informe jurídic favorable;

Vist que el 29 de setembre de 2016 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha emès el preceptiu informe fiscal favorable;

Vist l'article 20, apartats 1 i 3, del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i l'article 106 del Reglament per a l'execució de la Llei de patrimoni segons la modificació del Decret 314/1995, de 25 d'octubre, els quals disposen que el departament competent en matèria de patrimoni pot acordar l'alienació dels béns mobles, que s'ha de fer mitjançant subhasta pública i que en comporta la desafectació, i que pot acordar la cessió gratuïta de béns mobles per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social, a favor d'institucions o de corporacions públiques o privades sense ànim de lucre, amb la desafectació prèvia d'aquests.

 

Resolc:

 

1. Deixar sense efecte l'autorització d'alienació mitjançant subhasta pública, de 31 de juliol de 2013, dels vehicles següents (motocicletes):

 

Marca

Model

Matrícula

BMW

R850RT

GI-3209-BH

BMW

R850RT

GI-3195-BH

BMW

R850RT

GI-3191-BH

BMW

R850RT

L-8328-AF

BMW

R850RT

L-5776-AF

BMW

R850RT

GI-3179-BH

BMW

R850RT

GI-3183-BH

BMW

R850RT

3298-BCB

BMW

R850RT

3308-BCB

BMW

R850RT

0380-BCD

BMW

R850RT

B-7049-XC

Honda

Foresight 250

7097-CLM

Honda

Foresight 250

7119-CLM

Yamaha

YP189E

8683-CNB

Yamaha

YP189E

8670-CNB

 

 

2. Autoritzar la cessió gratuïta dels vehicles següents a favor dels ajuntaments que s'hi identifiquen i desafectar-los del departament al qual fins ara estaven adscrits:

 

Destinació (motocicletes)

Marca

Model

Matrícula

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3209-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3195-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

GI-3191-BH

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

L-8328-AF

Ajuntament de Roda de Berà

BMW

R850RT

L-5776-AF

Ajuntament d'Argentona

BMW

R850RT

GI-3179-BH

Ajuntament d'Argentona

BMW

R850RT

GI-3183-BH

Ajuntament de Juneda

BMW

R850RT

3298-BCB

Ajuntament de Juneda

BMW

R850RT

3308-BCB

Ajuntament de Piera

BMW

R850RT

0380-BCD

Ajuntament de Piera

BMW

R850RT

B-7049-XC

Ajuntament de Badia del Vallès

Honda

Foresight 250

7097-CLM

Ajuntament de Badia del Vallès

Honda

Foresight 250

7119-CLM

Ajuntament de Sitges

Yamaha

YP189E

8683-CNB

Ajuntament de Sitges

Yamaha

YP189E

8670-CNB

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R850RT

3264-BCB

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R1200RT

5934-GLB

Ajuntament de Santa Susanna

BMW

R1200RT

9677-FLG

Ajuntament de Cervelló

Honda

Foresight 250

4780-CXB

Ajuntament de Cervelló

Honda

Foresight 250

4805-CXB

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Honda

Dylan 125

4495-FGZ

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Honda

Dylan 125

9233-FWH

Ajuntament d'Arbúcies

Honda

Transalp 650

1546-DRSDestinació (vehicles)

Marca

Model

Matrícula

Ajuntament de Roda de Berà

Ford

Transit 2.5 TD

B-5001-TP

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8803-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8811-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8812-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8813-BRF

Ajuntament de Roda de Berà

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8820-BRF

Ajuntament d'Argentona

Mercedes

Vito Mixto 113

0284-BLG

Ajuntament d'Argentona

Ford

Transit Connet

4075-FVY

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8808-BRF

Ajuntament de La Llagosta

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8814-BRF

Ajuntament de Pineda de Mar

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8817-BRF

Ajuntament de Santa Susanna

Mercedes

316 CDI

8824-BRF

Ajuntament de Santa Susanna

Mercedes

316 CDI

7785-CPF

Ajuntament d'Altafulla

Mercedes

316 CDI

7737-CPF

Ajuntament d'Altafulla

Mercedes

316 CDI

7742-CPF

Ajuntament de Canovelles

Mercedes

316 CDI

8805-BRF

Ajuntament de Tàrrega

Mercedes

316 CDI

8806-BRF

Ajuntament de Tàrrega

Mercedes

316 CDI

8825-BRF

Ajuntament de Camarles

Mercedes

316 CDI

8809-BRF

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Mercedes

316 CDI

8736-BRF

Ajuntament de Vacarisses

Mercedes

316 CDI

6116-DBD

Ajuntament de Bigues i Riells

Ford

Transit 2.5 FT100

L-9203-AD

Ajuntament de Cabrils

Seat

Altea 1.4 TSI

2519-GWJ

 

 

3. Acordar l'alienació dels béns mobles (vehicles), identificats en el punt següent.

 

4. Autoritzar el Departament d'Interior perquè faci l'alienació mitjançant subhasta pública dels vehicles següents i els doni de baixa de l'inventari.

L'objecte de la subhasta és per béns individualitzats i no per lots, amb el preu mínim de licitació que s'hi indica:

 

Vehicle / Motocicleta

Marca

Model

Matrícula

Preu mínim

Vehicle

Volkswagen

Kombi 2.5

B-0990-PK

300 eur

Vehicle

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8800-BRF

1.000 eur

Vehicle

Mercedes

Sprinter 316 CDI

8819-BRF

1.200 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

8823-BRF

1.200 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

0445-FBL

1.500 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

3250-FBL

1.000 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6105-DBD

1.800 eur

Motocicleta

BMW

R850RT

B-7022-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R850RT

B-7026-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R850RT

3247-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R850RT

3253-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R850RT

3259-BCB

200 eur

Motocicleta

Honda

NT650V

6467-BPB

150 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7727-DBP

125 eur

Motocicleta

BMW

R1200RT

5636-GLB

150 eur

Motocicleta

Yamaha

XT350

B-6895-NL

150 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

3154-DRR

100 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

1172-DPZ

100 eur

Vehicle

Nissan

Patrol 6C Turbo

GI-2853-BD

382,50 eur

Vehicle

Nissan

Patrol C Tec

GI-7410-BF

282 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8564-BGH

270,75 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8565-BGH

270,75 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8580-BGH

270,75 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8584-BGH

270,75 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8586-BGH

270,75 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

8476-BGN

270,75 eur

Vehicle

Volkswagen

Passat 1.9 TDI

4926-BHR

202,65 eur

Vehicle

Nissan

Pick Up

3548-BGJ

289,50 eur

Vehicle

Nissan

Patrol D Turbo

B-9925-NV

310,50 eur

Vehicle

Nissan

Terrano II S

0445-FBL

1.500,00 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0866-DWW

1.200,00 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0895-DWW

1.000,00 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

4031DWY

1.200,00 eur

Motocicleta

BMW

R1200RT

9706-FLG

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R1200RT

5661-GLB

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R1200RT

6001-GLB

38,85 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7735-DBP

25,50 eur

Motocicleta

Honda

Transalp 650 V

1240-FGX

31,65 eur

Motocicleta

Suzuki

Burgman 250

9141-GHT

23,85 eur

Motocicleta

BMW

R1200RT

8436-FLG

38,85 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

8669-FGZ

19,65 eur

 

 

5. Es fixa una garantia del 10% del preu mínim de cada bé moble objecte de subhasta per tal que els interessats puguin presentar-s'hi.

 

6. Notificar la present Resolució al Departament d'Interior.

 

7. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de novembre de 2016

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda