Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2116/2016, de 2 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i el Garraf
Nº de Disposición :
GAH/2116/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
02/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
En data 2 d'octubre de 2014, el Ple de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf va aprovar la modificació dels seus Estatuts, per tal de donar compliment a la disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, segons la qual les mancomunitats de municipis han d'adaptar els seus estatuts al que preveu l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Aquesta modificació ha estat ratificada pels plens dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, Sant Martí Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, Sant Quintí de Mediona, Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Font-rubí, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pontons, San Llorenç d'Hortons, Santa Fe del Penedès, Torrelles de Foix i Mediona.

La modificació afecta la redacció del preàmbul i de l'article 5, relatiu a la finalitat de la Mancomunitat.

D'acord amb el que determina l'article 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
Resolc:
Donar publicitat a la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf aprovada pel Ple de la Mancomunitat en la sessió de data 2 d'octubre de 2014.
Barcelona, 2 de setembre de 2016
Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local