Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/2652/2016, de 17 de novembre, d'atorgament dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya 2016
Nº de Disposición :
EMC/2652/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
Atesa l'Ordre EMC/229/2016, de 29 d'agost, de convocatòria dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya per a l'any 2016 (DOGC núm. 7198, de 5.9.2016), destinats a distingir els resultats de les organitzacions firals catalanes que han aplicat amb èxit un pla, un mètode o una tècnica que suposi unes millores considerables, documentades i mesurables de la innovació, la qualitat i la productivitat en els procediments de gestió de les organitzacions o d'alguna de les activitats firals que realitzen;

Atès que la base 8 de la convocatòria esmentada disposa que els premis s'atorgaran a proposta de la comissió d'avaluació; i que, d'acord amb la base 13 del mateix text, la resolució corresponent s'anunciarà dins l'any 2016;

Vista la proposta de la comissió d'avaluació, reunida el dia 15 de novembre de 2016,

 

Resolc:

 

Atorgar el Premi a la Innovació de les Fires de Catalunya 2016 a les entitats firals següents:

Institut Municipal de Promoció d'Olot - Ajuntament d'Olot, per la Fira Orígens.

Ajuntament de les Borges Blanques - Patronat Fira de les Garrigues, per la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d'Empresa i Coneixement