Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ CLT/2671/2016, d'11 de novembre, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor del Tríptic de les Dames
Nº de Disposición :
CLT/2671/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
11/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Cultura
El 20 d'octubre de 2016, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni va emetre un informe favorable a la incoació de l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor del Tríptic de les Dames.

Atès el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
Resolc:
--1 Incoar l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor del bé moble que es descriu a continuació:

Objecte: vitrall

Títol: Tríptic de les Dames

Descripció: tríptic modernista format per tres plafons de 235 × 195 cm

Material: vitrall emplomat amb esmalt i grisalla

Procedència: Cerdanyola del Vallès

Data: ca. 1910
--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.
--3 Comunicar aquesta Resolució al Registre de béns culturals d'interès nacional perquè en faci l'anotació preventiva i donar-ne trasllat al Registre general de béns d'interès cultural de l'Administració de l'Estat.
Barcelona, 11 de novembre de 2016
Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura