Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ CLT/5/2017, de 3 de gener, per la qual s'exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots d'una subhasta
Nº de Disposición :
CLT/0005/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Cultura
Arran de la petició del Museu Nacional d'Art de Catalunya perquè el Departament de Cultura exerceixi el dret de tempteig sobre diversos lots de la subhasta organitzada per la casa de subhastes Aureo & Calicó, el dia 14 de desembre de 2016, a Barcelona;

Atès el que disposa l'article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català;

Atès el que preceptua l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1. Exercir el dret de tempteig a favor del Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre els lots de la subhasta organitzada per la casa de subhastes Aureo & Calicó el dia 14 de desembre de 2016, la descripció dels quals figura a l'annex d'aquesta Resolució, pel preu de rematada que es detalla en cada lot. A aquest preu caldrà afegir-hi les despeses que certifiqui la sala i els impostos que siguin procedents.

 

--2. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de gener de 2017

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura

 

 

Annex

 

Lot núm.1865

1863. Isabel II. Barcelona. 40 rals (Cal. 100). Escassa, 3,33 g. MBC/MBC+.

Import de rematada: 170,00 euros.

 

Lot núm. 1878

1845. Isabel II. Barcelona. PS. 80 rals (Cal. 63). 6,67 g. EBC-.

Import de rematada: 230,00 euros.

 

Lot núm. 1882

1855. Isabel II. Barcelona. 100 rals (Cal. 8). Part de la brillantor original. 8,38 g. EBC-.

Import de rematada: 270,00 euros.

 

Lot núm. 2218

1936. Generalitat de Catalunya. 2,50, 5 i 10 pessetes. 25 de setembre. Lot de 3 proves en cartró, sense numeració. Ex Aureo & Calicó Selecció 2015, núm. 497. Molt rares. S/C-.

Import de rematada: 300,00 euros.