Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Derogació expressa del Reglament municipal de policia urbanística i bon govern. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08064 Ajuntament de Riudecanyes

ANUNCI L'Ajuntament de Riudecanyes, en sessió plenària realitzada el 30 de setembre de 2016, va aprovar la derogació expressa del Reglament municipal de policia urbanística i bon govern i les modificacions puntuals que s'hagin publicat (BOPT núm. 96 de 27.4.2001).

Riudecanyes, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Maria Tost i Borràs

CIE: BOPT