Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte i del Reglament del Casal d'Infants Municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

Serveis d'Atenció a les Persones

Ensenyament

ANUNCI de l'Ajuntament de Premià de Mar sobre l'aprovació del projecte i del Reglament del Casal d'Infants Municipal

El PIe Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2016, acordà l'aprovació del Projecte i delReglament del Casal d'Infants Municipal.

Aquest Projecte i Reglament es troben exposats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal(www.premiademar.cat).

La qual cosa es fa pública als efectes del seu coneixement.

Premià de Mar, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Miquel Buch Moya