Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anul·lació d'un acord anterior
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta general de la Societat Municipal Distribuïdora d'Electricitat de
Llavorsí, SL (SMDELL, SL), reunit en sessió ordinària el passat dia 10 de novembre de 2016, per unanimitat
dels set membres que composen la Corporació va acordar anul·lar i, per tant, deixar sense efecte, els
acords inicials adoptats pel mateix Ple en les mateixes funcions, en sessió ordinària de 14 de juliol de 2016,
encaminats a la creació d'una nova Societat Mercantil Comercialitzadora d'Electricitat (SMCELL, SL), per
escissió de la SMDELL, SL i que va ser publicat al BOP número 143, de 27 de juliol de 2016.
Llavorsí, 24 de novembre de 2016
L'alcalde i president de la SMDELL, SL, Josep Vidal Bringué