Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'una beca
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En virtut de la resolució de la Direcció general de data 22 de novembre del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, s'anuncia la convocatòria de dues beques pel següent projecte:
?Evaluacion de la eficiencia de alternativas de gestion forestal multi-objetivo a nivel de paisaje. Referencia:
AGL2015-67293-R?.
La selecció d'aquestes beques es farà d'acord amb les bases generals publicades al Butlletí Oficial de la
Província, núm. 42 de 7 d'abril de 2001.
Els aspirants tenen un termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació de la
convocatòria a l'esmentat Butlletí per presentar les sol·licituds.
Solsona, 23 de novembre de 2016
El director general, Denis Boglio
Anuncis Diversos
51