Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament del jutge de pau titular i substitut
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Convocatòria pública per a l'elecció del jutge de pau titular i substitut del municipi de Foradada.
Vacants els càrrecs de jutge de pau titular i substitut d'aquest municipi, de conformitat amb l'article 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de Pau, s'obre un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la
publicació d'aquest edicte al BOP, perquè les persones que estiguin interessades en ocupar aquest càrrec i
reuneixin les condicions legals necessàries, ho sol·licitin per escrit adreçant-se a la secretaria municipal.
Foradada, 30 de desembre de 2016
L'alcaldessa, Maricel Segú Peralba