Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de Junta General Ordinària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diversos

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat

ANUNCI

En nom del President de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, em plau convocar-vos ala JUNTA GENERAL ORDINÀRIA d'Usuaris que tindrà lloc el proper dia 21 de desembre de 2016 (dimecres), a les18:30 h. en primera convocatòria i, en cas necessari a les 19:00 h. en segona convocatòria, a la Sala d'Actes del Centrede Promoció Econòmica (c. de les Moreres, 48 ? 08820 ? El Prat de Llobregat) amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la darrera Junta General.

2. Renúncia, i si procedeix, possible ratificació de la suspensió dels càrrecs del Secretari General.

3. Examen i aprovació de l'informe Tècnic de Suport al Pressupost i Memòria Semestral 2016.

4. Examen i aprovació del Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2017.

5. Plans generals d'obres, treballs i programes d'actuació.

6. Renovació de càrrecs. Nomenament nou Secretari Junta Govern CUADLL i Secretari General CUADLL.

7. Precs i preguntes.

El Prat de Llobregat, 28 de novembre de 2016

El secretari en funcions, Aureliano García Ruz