Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de Junta General Ordinària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diversos

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Comunitat de Regants i Industrials Molí de La Vila de Capellades

ANUNCI de convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca Junta General Ordinària de la Comunitat de Regants i Industrials del Molí de la Vila de Capellades pel dia22 de desembre de 2.016 a les 09:30h en primera convocatòria, o si es necessari a les 10:00h en segona, en el MuseuMolí Paperer de Capellades, situat al Passeig Immaculada Concepció s/n, sota la següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau de l'acta de l'anterior Junta General Ordinària, celebrada el dia 22 de desembre de2.015, així com l'extraordinària de data 8 de juliol de 2016.

2. Examen i aprovació, si s'escau de la Memòria corresponent al 2on semestre de 2.015 i primer semestre de 2.016presentada pel Sindicat de Reg.

3. Examen i aprovació, si s'escau del Pressupost Ordinari 2.016.

4. Seguiment de l'estat de comptes de la Comunitat.

5. Seguiment sobre l'estat d'excepcionalitat de l'aqüífer, i les problemàtiques derivades. Valoració i presa de decisions.

6. Torn obert de paraules.

Per l'assistència a la Junta General Ordinària, serà necessari per tots el Comuners, recollir prèviament la corresponentacreditació mitjançant la presentació del DNI Això es podrà fer qualsevol dia entre el 16, 19, 20 i 21 de desembre de10:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h a les oficines de J. Vilaseca S.A. situades al carrer Amador Romaní 49 de Capellades.

Capellades, 25 de novembre de 2016

El secretari, Pablo Osorno Ramos