Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria per a la contractació de plans d'ocupació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Berguedà

EDICTE del Consell Comarcal del Berguedà, sobre la convocatòria per la contractació de plans d'ocupació

Per acord de Consell de Presidència de data 23 de novembre de 2016 s'han aprovat les bases i s'ha convocat lacontractació de plans d'ocupació pels municipis de la comarca del Berguedà en relació al programa Treball i Formació:línies A i B.

La contractació queda condicionada a la concessió de la subvenció.

Les bases es poden consultar a la pàgina web: www.bergueda.cat.

Es poden presentar instàncies fins el dia 12 de desembre de 2016.

Berga, 24 de novembre de 2016

El president, David Font Simon