Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la modificació de la contractació del servei de classes de perruqueria i estètica, per al Programa de Formació i Inserció, ampliant el seu import
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de modificació de contracte

En data del quinze de juliol de dos mil setze, s'ha formalitzat la modificació de la contractació del servei de classes deperruqueria i estètica per als Programa de Formació i Inserció, ampliant el seu import (Exp: 198/2015).

La modificació d'aquest contracte ha estat aprovada mitjançant decret núm. 5398/2016 de 12 de juliol del RegidorDelegat de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Mataró, a favor de la Sra. M. De la Vega Rodero Lozano. El preu de la modificació és de 1.534,00 EUR, exempt d'IVA.

Mataró, 18 de novembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera