Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació dels serveis d'auxiliar de control al dipòsit municipal de vehicles que gestiona la societat municipal La Farga GEM, SA
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA

ANUNCI

LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, CONVOCA LA LICITACIÓ SEGÜENT:

Objecte: LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUXILIAR DE CONTROL AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLESQUE GESTIONA LA SOCIETAT MUNICIPAL LA FARGA, GEM, S.A.

Valor estimat contracte: 75.160,00 EUR (SETANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA EUR) IVA exclòs.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d'1 any més una possible pròrroga d'1 any més. Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d'ofertes: 05/12/2016, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 19/12/2016, a les 09:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM, SA, C. Barcelona, 2 de l'Hospitalet de Llobregat, de 8:00h a 14:00h, de dilluns adivendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

L'Hospitalet, 18 de novembre de 2016

El gerent de La Farga, GEM, SA, Manuel Pérez Giménez