Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament dels membres del jurat del Premi Joves Creadores de l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

ANUNCI de nomenament dels membres jurat del Premi "Joves Creadores" de l'any 2016

D'acord amb el decret del president de data 7 de setembre de 2016, es procedeix a publicar el nomenament delsmembres que formaran la comissió de valoració:

- Sr. Oscar Abril Ascaso, com a representant de l'Institut de Cultura de Barcelona.

- Sra. Mercè Fernàndez Gesalí, com a representant de la regidoria de Feminismes i LGTBI.

- Sra. Mireia Iniesta Navarro, com experta de vàlua contrastada en el món de la creació audiovisual.

- Sra. Cecilia Rico Clavellino, com experta de vàlua contrastada en el món de la creació audiovisual.

- Sra. Ingrid Guardiola Sanchez, com experta de vàlua contrastada en el món de la creació audiovisual.

- Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Secretària delegada de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Barcelona, 22 de novembre de 2016

La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot