Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal en règim laboral temporal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Súria

ANUNCI

L'Alcaldia, per Decret de data 14 de novembre de 2016, ha acordat contractar en règim laboral temporal al Sr. DavidMorán Galcerán, com a professor de l'Escola Municipal de Música, amb una jornada de 8,55 hores setmanals. Elcontracte s'inicia el dia 15 de novembre de 2016 i finalitzarà el 14 de juliol de 2017.

Es fa públic per general coneixement.

Súria, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep M. Canudas Costa