Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de Junta General Ordinària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Diversos

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca

ANUNCI de convocatòria

Pel present anunci es convoca a tots els Usuaris d?Aigües de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca a la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA que s?ha de celebrar el dia 21 de desembre de 2016, a les 12,30h en primera convocatòria imitja hora més tard en segona, a la Sala de Juntes de la Comunitat, al carrer Major 22 de Castellbisbal, per tractar delsegüent.

ORDRE DEL DIA.

1r. Lectura i aprovació, si s?escau, de l?acta de la Junta General anterior.

2n. Renovació parcial dels càrrecs de la Comunitat, de la Junta de Govern i del Jurat de l?Ús de l?Aigua.

3r. Examen i aprovació, si s?escau, de la Memòria del primer semestre de l?any 2016.

4t. Pla d?obres, treballs i programes d?actuació per a l?any 2017.

5è. Examen i aprovació, si s?escau, dels pressupostos de despeses i ingressos per a l?any 2017.

6è. Lectura, discussió i votació de les propostes que es presentin dins del termini previst a les Ordenances.

7è. Torn obert de paraules.

La informació corresponent es pot sol·licitar a la Secretaria i es pot consultar al web de la Comunitat www.cuacsa.cat.

Castellbisbal, 24 de novembre de 2016

El president de la Comunitat, Josep M. Planas i Olivella