Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de l'assistència al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

En compliment de l'article 51 del reglament Orgànic Municipal (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 16 desetembre de 2014), es fa públic que mitjançant el Decret d'Alcaldia 2016/771 de 25 d'octubre, es va delegar l'assistènciaal Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Consell Comarcal del Vallès Occidental del 21/9/2016, a favor de la Regidora,Dolors Salmeron Daví.

Viladecavalls, 17 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego