Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva dels projectes tècnics de Reurbanització del carrer Mossèn Playà i Reurbanització d'un tram de l'avinguda del Bosc
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, sobre l'aprovació definitiva de dos projectes d'obres

Donat que no s'ha produït cap al·legació als Projectes degudament aprovats per la Junta de Govern Local, que acontinuació es relacionen, aquests esdevenen aprovats definitivament:

PROJECTES:

? Projecte tècnic per a la reurbanització del carrer Mossèn Playà de Sant Andreu de la Barca.

? Projecte tècnic per a la reurbanització d'un tram de l'Avinguda del Bosc de sant Andreu de la Barca.

Data aprovació inicial: 30/08/2016.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 19/09/2016.

Sant Andreu de la Barca, 4 de novembre de 2016

L'alcalde, M. Enric Llorca Ibáñez