Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canovelles

ANUNCI de l'Ajuntament de Canovelles sobre delegació de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil

Es fa pública la Resolució de l'Alcaldia-Presidència en funcions número 1190, de data 15 de novembre de 2016, la partdispositiva de la qual és com segueix:

"Primer. Delegar en el regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Daniel Flores Muñoz, la celebració del matrimoni civil entre el Sr.Iván-Paul Almeida Valera i la Sra. Sandra Ruiz Vizuete, que s'ha fixat per al dia 21 de novembre de 2016, a les 13:00hores, a l'Ajuntament de Canovelles.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

Canovelles, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Emiliano Cordero Soria