Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del canvi d'adreça fiscal i social de tres escoles bressol municipals i assignació de nom a una escola de nova construcció
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació

ANUNCI d'informació pública

La presidència de l'Institut Municipal d'Educació, en data 20 de juny de 2016, ha resolt:

Aprovar el canvi d'adreça fiscal i social, per trasllat a nous equipaments, i el canvi de nom de les següents escoles bressol municipals:

NIF

Escola Bressol Municipal

Nova adreça

P0800268E

Tres Turons

c/ del Descans, 4-8 - 08032

P0800282F

Dolors Canals c/ del Perú, 251 - 267 - 08020

P0800318H

Guinardó

c/ de Teodor Llorente, 16-18 - 08041

NIF

Escola Bressol Municipal

Nou Nom

P0800319F

Escorial

Escola Bressol Municipal Trencadís

I assignar nom a la següent escola de nova construcció, que entrarà en funcionament el proper curs 2016-2017:

Nom

Adreça

Districte

Escola Bressol Municipal Petit Univers

c/ Quevedo,14-26 - 08012 Barcelona

Gràcia

Barcelona, 21 de novembre de 2016

La secretària delegada, Montserrat Vendrell i Tornabell