Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament el pressupost general per a l'exercici 2017, així com la Plantilla que comprèn totsels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, romandrà exposat al públic a les oficinesmunicipals, durant el termini de quinze dies hàbils, perquè es pugui examinar i presentar-se reclamacions osuggeriments.

Si en l'esmentat termini legal no se'n presenta cap, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sensenecessitat de nou acord.

Palau-solità i Plegamans, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas