Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació per a la celebració d'un matrimoni civil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Avinyó

EDICTE

Per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de novembre de 2016, S'HA RESOLT:

Conferir delegació al Regidor d'aquesta Corporació, en JORDI VALL CARRILLO, per tal que pugui celebrar el matrimonicivil entre ISIDRE COROMINAS SERRA amb MAYRA BENZAL MONTES, exercint la competència prevista a l'article 51del Codi Civil.

Avinyó, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Eudald Vilaseca Font