Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'acords per donar de baixa membres del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Administració Corporativa

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona

ANUNCI

Després d'haver-se intentat la notificació personal a l'últim domicili conegut del col·legiat indicat a la relació annexa,sense que s'hagi pogut practicar, en aplicació del que disposa l'art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,mitjançant el present anunci se'ls comunica que la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers deBarcelona, en la reunió celebrada el dia 26 d'octubre de 2016, ha adoptat l'acord de incoar-los expedient de baixacol·legial per impagament de quotes, en compliment del que preveu l'art. 62.b) dels Estatuts col·legials.

En conseqüència, en virtut del que estableix l'esmentat precepte estatutari, se'ls requereix formalment per tal que, en eltermini de trenta dies des de la publicació d'aquest anunci, es posin al corrent en el pagament de les seves quotes col·legials endeutades.

Així mateix, se'ls adverteix que en un altre cas la Junta de Govern podrà acordar la seva baixa definitiva com a col·legiats, amb les greus conseqüències inherents a aquesta situació.

Número

Nom de la Col·legiada

039700

ALVAREZ TALAVERA, MARIA ELENA

023696

ARELLANO MARTIN, LUIS

050433

BARZOLA MENDOZA, ROSA ISELA

049841

BERMEJO PEREZ, REBECA

059514

BERNARDINO SANCHEZ, JOSE LUIS

048826

BRANDO GARRIDO, CECILIA

008487

CAMPOY CORZO, ROSALIA

044930

CASTAÑO CASTRO, ELISABET

024019

CASTRO OLIVARES, Mª DEL CARMEN

052058

CLAVIJO MORALES, MARIA ZAIDA

027592

CUADRAS VIZCARRA, GEMMA

050162

DE LEON ZAYAS, FRANCINA

046187

DIAZ MONDELO, ESTHER

026148

FIGUERAS BOSCH, JOSEFA

010763

FONTSECA ROSELLO, JOAN

033343

GOL GOMEZ, EVA

042951

GONZALEZ BLANCO, VANESSA

056782

GRANADOS AGUILAR, LAURA

044435

GUERRERO ALIAGA, LAURA

059124

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FERNANDO JOSÉ

042150

JORQUERA MESTRES, NURIA

050823

JURADO FLORES, DESIRE

026402

MANAGUERRA MULET, Mª ANTONIA

036172

MARCHENA PEREZ, ROSA

044615

MASSAGUER JUTGLA, EULALIA

038379

MEMBRIVE LOPEZ, MARIA JOSE

031623

MILA ENRIQUE, Mª ANGELES

019274

MITJANA PEREZ, JAIME

046256

MUÑOZ QUINGA, AMPARITO DE LAS MERCEDES

033156

MUÑOZ TOVAR, ANA Mª

027296

NOVES RIBERA, Mª TERESA

035740

ORTI GRIFE, MARIA ROSA

054412

PABON LARA, LAURA

059083

PALOS SURIOL, CARLA

047397

PIZARRO BARBERA, ZULEMA

034106

RODRIGUEZ RIOS, MARGARITA

028747

RUIZ MATA, FRANCISCA

E

054872

SANZ CARLES, JESSICA

C

022224

SAURI BERTRAN, MARTA

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Número

Nom de la Col·legiada

030305

SEGURA RUBIO, JOSE

015661

TORRES SOLANO, MANUEL

031386

VALERO BRACAMONTE, OLGA

051651

VELASQUEZ PEREZ, MAGDA PATRICIA

Barcelona, 4 de novembre de 2016

La secretària, María Teresa Rubio Álvarez