Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de la convocatòria de subvencions per a les associacions i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Berguedà per a l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Berguedà

EDICTE de modificació de la convocatòria de subvencions per les associacions i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Berguedà per l'any 2016 (modificació de quantia)

Per acord de Consell de Presidència del dia 7 de setembre de 2016, es va acordar la modificar les quanties previstes al'article 4 de la convocatòria de subvencions per les associacions i entitats sense ànim de lucre de la comarca delBerguedà per l'any 2016, que queda redactat de la següent manera:

Els imports per eixos que es podran assignar són els següents:

Eix 1: Activitats socials: 5.742 EUR.

Eix 2: Activitats esportives: 4.064,53 EUR.

Eix 3: Activitats culturals: 9.443,47 EUR.

Eix 4: Activitats celebració aniversari (25/50/75/100 anys) d'entitats de la comarca: 750 EUR.

Berga, 12 de setembre de 2016

El president, David Font i Simon