Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la modificació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria en edificis municipals, ampliant el seu import
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de la modificació de contracte

En data de l'u d'agost de dos mil setze, s'ha formalitzat la modificació de la contractació del servei de manteniment deles instal·lacions de lampisteria en edificis municipals, ampliant el seu import (Exp: 174/2015).

L'aprovació d'aquesta modificació va ser acordada per decret núm. 4837/2016 de 22 de juny del regidor delegat deServeis Centrals de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL.

El preu de la modificació és de 19.524,20 EUR, IVA inclòs.

Mataró, 13 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera