Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Obertura de convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa de lloguer social de la Mancomunitat La Plana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitats


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana

ANUNCI

Per l'Assemblea General de data 20 de juliol de 2016 es van aprovar les Bases específiques per a la concessió desubvencions per als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa de lloguer social de la Mancomunitat IntermunicipalVoluntària La Plana.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà de la publicacióde la convocatòria al BOP, amb un límit màxim del 21 d'octubre de 2016.

Documentació: Les Bases Particulars Reguladores d'aquesta convocatòria de subvencions es poden consultar via web,a la pàgina de la Mancomunitat La Plana: www.mancoplana.cat.

Malla, 16 de setembre de 2016

El president, Lluís Verdaguer Vivet