Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària de construcció del nucli vertical de comunicació i altres millores a l'equipament municipal situat al c/ Girona, núm. 30
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

X116/U633/2016/000052.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 12 de setembre del 2016, vaaprovar inicialment el Projecte d'obra municipal ordinària de construcció del nucli vertical de comunicació i altres milloresa l'equipament municipal situat al c/ Girona núm. 30; el qual se sotmet a informació pública pública durant el termini detrenta dies i ordenar la publicació al Butlletí oficial de la província i exposar-lo en el tauler d'edictes municipal. Esconsiderarà aprovat definitivament si en el termini d'informació pública no s'hi presenta cap al·legació.

Sant Boi de Llobregat, 13 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de Govenança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández