Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Transmissió de concessions funeràries
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

EDICTE de transmissió de la concessió de dret funerari

Havent estat sol·licitat a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar la transmissió de la concessió del dret funerari dels nínxolsque seguidament s'enumeren:

? Nínxol número 817; titular actual: laura Juidias Trimiño; sol·licitant: Jose i Mercedes Rios Juidias.

? Nínxol número 577, 583 i 584; titular actual: Dolors Mèrida Prat i Jaume Clapés Oliveras; sol·licitant: Carles Rodriguezde Villalba.

? Nínxol número 812; titular actual: Jaume Serra Gascón; sol·licitant: Neus Florí Martorell.

? Nínxol número 707 i 708; titular actual: Brigido Zopeque Valle; sol·licitant: Maria Josefa Escorsell Franch.

? Nínxol número 678; titular actual: Juana Fernández Castro; sol·licitant: Maria Garcia Fernández.

De conformitat amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa públic per termini de 20 dies a efectes que aquelles persones que puguin tenir drets sobre els mateixos hi presentin,si s'escau, les al·legacions que considerin oportunes. Un cop transcorregut el termini, la Junta de Govern Local acordaràallò que s'escaigui.

Castellbell i el Vilar, 12 de setembre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Ma. Montserrat Badia i Moreno