Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la modificació de la contractació del subministrament de material de pintura, ampliant el seu import
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de modificació de contracte

En data del trenta de juny de dos mil setze, s'ha formalitzat la modificació de la contractació del subministrament de material de pintura, ampliant el seu import (Exp: 152/2015).

L'aprovació d'aquesta modificació va ser acordada per decret núm. 4797/2016 de 21 de juny del regidor delegat deServeis Centrals, a favor de l'empresa "Civit, SL".

El preu de la modificació és de 7.920,00 EUR, IVA inclòs.

Mataró, 12 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera