Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació d'errades en referència amb la licitació del contracte de subministrament d'equipament informàtic de la Garriga
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI de modificació d'errades en referència a la licitació del contracte de subministrament d'equipament informàtic

Rectificació d'errades de l'anunci de licitació del contracte de subministrament d'equipament informàtic de l'ajuntamentde la Garriga publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de setembre de 2016 en relació al preude licitació:

On diu:

a) Valor estimat del contracte: lot1: 25.122 EUR; lot2: 13.430 EUR.

b) Pressupost de licitació: lot1: 25.122 EUR; lot2: 13.430 EUR.

Ha de dir:

a) Valor estimat del contracte: lot1: 26.280,99 EUR; lot2: 14.049,59 EUR.

b) Pressupost de licitació: lot1: 26.280,99 EUR; lot2: 14.049,59 EUR.

La Garriga, 16 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla