Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública dels preus públics de les Jornades per a la Gent Gran 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellbisbal

Serveis a la Ciutadania (i).

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 2016, ha aprovat els preus públics a aplicar a diferents actes i activitats que s'emmarquen dins les Jornades per la Gent Gran 2016, els quals s'exposen per a generalconeixement i d'acord amb el detall següent:

Sortida "visita guiada al Born i al Barri de Ribera" els dies 19 i 21 d'octubre de 2016.

Modalitat

Preu

- Majors de 65 anys.

Gratuït

- Menors de 65 anys amb el carnet de Serveis Socials per a la gent gran de l'Ajuntament de Castel bisbal.

- Acompanyants que acreditin la necessitat d'assistència de 3a persona (reconeixement del grau de disminució de la Generalitat)

- Acompanyants menors de 65 anys sense el carnet de Serveis Socials per a la gent gran de l'Ajuntament de Castel bisbal.

40 EUR

- Acompanyants que no acreditin la necessitat d'assistència de 3a persona (reconeixement del grau de disminució de la Generalitat)

Arrossada de la Gent Gran, dia 15 d'octubre de 2016.

Modalitat

Preu

- Majors de 65 anys.

Gratuït

- Menors de 65 anys amb el carnet de Serveis Socials per a la gent gran de l'Ajuntament de Castel bisbal.

- Acompanyants que acreditin la necessitat d'assistència de 3a persona (reconeixement del grau de disminució de la Generalitat)

- Acompanyants menors de 65 anys sense el carnet de Serveis Socials per a la gent gran de l'Ajuntament de Castel bisbal.

10 EUR

- Acompanyants que no acreditin la necessitat d'assistència de 3a persona (reconeixement del grau de disminució de la Generalitat)

Castellbisbal, 7 d'octubre de 2016

La regidora de Serveis a la Ciutadania, Susanna Solé i Sabaté