Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del planol de delimitació d'urbanitzacions i instal·lacions en terrenys forestals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Teià

ANUNCI

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016 ha acordat aprovardefinitivament el Plànol de Delimitació d'Urbanitzacions, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o en la franjade 500 metres que els envolta del terme municipal de Teià, afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les urbanitzacions, elaborat per la Diputació de Barcelona, de data octubre de2015, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 22 de desembre de 2015, amb incorporació d'antenade telefonia en coordenades UTM442579-4564634 en Camí de la Serra, dintre del llistat d'edificacions aïllades amb elnúmero 57.

Teià, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda