Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plec de condicions de l'adjudicació de la concessió demanial per a la utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant a la zona esportiva La Pista
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

ANUNCI

Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2016, el Plec de Condicionstècniques i econòmico-administratives particulars que han de regir l'adjudicació de la concessió demanial per a lautilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant, ubicat a la zona esportiva i lúdico-social de LaPista, s'exposa al públic pel termini de 30 dies.

Sant Hipòlit de Voltregà, 14 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Vilamala Bastarras