Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resultats del procés de selecció d'un auxiliar administratiu de serveis socials
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

ANUNCI

La junta de govern local de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 30 de setembre de 2016, va aprovar, en elmarc del Programa complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, la següent contractació:

- Una auxiliar administrativa, dintre de la línia 2 de de reforç de serveis socials, Mònica Mateo Santos amb el mateixrègim jurídic i econòmic que la resta de personal, amb una jornada de treball parcial de 20,00 hores setmanals i unaretribució mensual bruta de 596,64 EUR.

Sant Esteve de Palautordera, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Dani Fernández Fuster