Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de l'anunci del contracte de serveis per a la producció d'informatius i audiovisuals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Empreses i societats


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Vallès Oriental Televisió, SLU

ANUNCI

EXP.04/16.

Rectificació de l'anunci de 14 d'octubre de 2016, del contracte de serveis per la producció d'informatius i audiovisuals deVallès Oriental Televisió SLU, pel que fa a la data límit de presentació d'ofertes:

Data límit per la presentació d'ofertes: 03 de novembre de 2016 a les 17h.

Granollers, 14 d'octubre de 2016

El gerent de VOTV, Albert Jordana Casajuana