Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte Urbanització del camí de Cal Metre a Gironella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Berguedà

EDICTE sobre l'aprovació inicial d'un projecte

El Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà en sessió de 5 d'octubre de 2016 va acordar aprovarinicialment el projecte "Urbanització del camí de Cal Metre a Gironella" en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-

2010 i procedir a la seva publicació al BOP per un període de 30 dies. En cas de no haver-hi al·legacions durant el període d'exposició pública, el projecte quedarà definitivament aprovat.

El projecte es pot consultar a la web www.bergueda.cat i a les oficines del Consell Comarcal al C/ Barcelona, 49, 3r, deBerga, en l'horari de 9.00 a 14.00 hores.

Berga, 6 d'octubre 2016

El president, David Font Simon