Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

EDICTE

Ha estat aprovat l'expedient de modificació de crèdit 7/2016, dins del pressupost ordinari vigent, mitjançant generació decrèdits per ingressos, i s'exposa al públic, a la secretaria de l'Ajuntament, durant un termini de 15 dies hàbils, durant elqual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap més acord.

Sant Cugat Sesgarrigues, 12 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Albet Noya