Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització d'un contracte de treball de durada determinada d'obra o servei, d'un contracte d'acumulació de tasques i un contracte d'interinatge
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161171 dedata 31 d'agost de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'obra o servei des del dia 1 de setembre de 2016 i fins el dia 31 d'agost de 2017, amb la Sra. Maria Adrover Ginard com a professora de l'Escola de Música, adscrita al lloc de treball de professor/a de l'Escola de Música, com a conseqüència de la realització de diferents classes de música a l'escola durant el curs escolar 2016-2017."

Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161206 dedata 16 de setembre de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'acumulació de tasques, a partir del dia 8 de setembre de2016 i fins el 15 d'octubre de 2016, amb el Sr Jordi Solé Fernández com a Tècnic/a de So, adscrit al lloc de treballtècnic/a de so de Ràdio Sant Boi, com a conseqüència de l'acumulació de tasques a l'equip de Ràdio Sant Boi per les diferents baixes que s'han produit en relació al personal de l'equip."

Per decret del Tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació política de Governança i Qualitat democràtica, núm. AP28161192 dedata 07 de setembre de 2016, s'ha resolt:

"Formalitzar un contracte de treball de durada determinada d'interinatge a partir del dia 01 de setembre de 2016 amb laSra Damaris Rico de la Peña com a Educador/a Infantil, adscrita al lloc de treball d'Educador/a Infantil de l'Àrea d'Educació, convivència i Solidaritat, com a conseqüència de la substitució de la treballadora Sra Elena García Murillomentre es trobi en la situació de baixa per risc per embaràs, baixa per maternitat i permisos per maternitat."

Sant Boi de Llobregat, 28 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández