Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de convenis per a l'execució de la 1a fase del projecte d'urbanització del c/ Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016, ha aprovat tres convenis per a l'execucióde la primera fase del projecte d'urbanització del carrer Barcelona, amb els propietaris Srs. Joaquín, Núria i RobertoMontasell Genís; amb els Srs. Jaume i Maria Carmen Parera Regañó; i amb el Sr. Jaume Parera Regañó, respectivament.

Es someten els esmentats convenis a informació pública d'un mes, comptat des de la publicació del present edicte alButlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual el seu contingut es podrà consultar a les oficinesmunicipals, àrea d'urbanisme, de dilluns a divendres feiners.

Sant Antoni de Vilamajor, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mª Lluïsa Berdala i Cirera