Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del manteniment i conservació de la semaforització de la ciutat de Sabadell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

ANUNCI de licitació de contracte (procediment restringit subjecte a regulació harmonitzada)

OBJECTE DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Nom del contracte: Manteniment i conservació de la semaforització de la ciutat de Sabadell.

Termini d'execució: 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més.

El pressupost de licitació és de 657.000,00 EUR, essent l'IVA d'un import de 114.024,79 EUR, i un valor estimat delcontracte de 1.357.438,02 EUR.

L'anunci de licitació ha estat enviat en data 5 d'octubre de 2016 al Diari Oficial de la Unió Europea, amb el número dereferència 2016-127942, així mateix tota la informació d'aquesta licitació la trobareu al Perfil del Contractant:www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfilcontractant_cat.asp.

La data límit per a la presentació d'ofertes és el dia 3 de novembre de 2016, en cas que aquest termini s'haguésd'ampliar es farà constar al Perfil del Contractant.

Sabadell, 7 d'octubre de 2016

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Glòria Rubio Casas