Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Assabentat de selecció pel Ple municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Papiol

EDICTE

EXPEDIENTS: (C:02/02 N:01/14, 06/15 I 07/16 T:01).

Es fa pública la resolució plenària núm. 0307P16 de data 29 de setembre de 2016 d'assabentat de selecció de personal:

Treballador/a:

Sr. Pedro Calavia González

Tipus/Règim:

Personal Laboral. Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0368D16

Expedient:

C:02/01 N:01/14 T:01

Treballador/a:

Sra. Natalia Marin Martínez

Tipus/Règim:

Personal Laboral. Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0389D16

Expedient:

C:02/01 N:06/16 T:01

Treballador/a:

Sr. Guillem Soler Franquesa

Tipus/Règim:

Personal Laboral. Resolució:

Decret d'Alcaldia núm. 0412D16

Expedient:

C:02/01 N:07/16 T:01

Nota: El present edicte serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el DOGC.

El Papiol, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Joan Borràs i Alborch