Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Projecte d'adequació i millora de l'aparcament del Mercat Municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE de projecte d'obra municipal 2016/5

PROCEDIMENT.

Projecte d'obra municipal d'adequació i millora del l'aparcament del Mercat Municipal.

Es fa públic que amb el decret d'alcaldia 2016/734 de 5 d'octubre de 2016 es va aprovar inicialment, el projecte d'obra municipal d'adequació i millora de l'aparcament del Mercat Municipal del sistema de ventilació de l'aparcament redactatpels Serveis Tècnics Municipals, i que té un pressupost de 63.954,11 EUR, IVA vigent inclós. L'expedient es sotmet ainformació pública per un termini de 30 dies hàbils a partir de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província deBarcelona i DOGC, i en cas que no espresentin al·legacions el projecte esdevindrà aprovat definitivament.

Berga, 10 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba